ประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  Read more
ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพัก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพัก ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท Read more
สอบกลางภาค ประกาศ!!!  ทางโรงเรียนจะจัดสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบตารางสอบได้ที่ครูประจำชั้น Read more
พิธีไหว้ครู ประกาศ!!! ทางโรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาจัดพานไหว้ครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 Read more
ประชุมผู้ปกครอง ประกาศ! โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พร้อมกับซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน Read more
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกาศ! โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 Read more
รับใบประกาศนียบัตร ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เนื่องจาก สทศ.จะประกาศผลการสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทางศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 ให้อนุมัติการจบรุ่นที่หนึ่ง วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้นนักเรียนที่จะมาขอรับใบแสดงผลการเรียน ให้มาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป งานวัดผล Read more
กำหนดการอนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.6   ประกาศ !        โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เลื่อนการอนุมัติจบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก การประกาศผล ของทาง สทศ. เลื่อนเป็น วันที่ 30 มีนาคม 2557 ทำให้โรงเรียนต้อง อนุมัติการจบชั้นเรียนล่าช้า โดยจะอนุมัติจบในวันที่ 1 เมษายน 2557  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   Read more
กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2557   ณ ห้องประชุมดอกด้าย โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ Read more
กำหนดการทอดผ้าป่า ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ทอด ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 เมษายน  2557  เวลา 16.30 น.                   ด้วยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบกองทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ และนำเอาดอกผลของกองทุนมูลนิธิฯดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จึงขอบอกบุญกุศล เรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านและศิษย์เก่าทุกคนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2557 เพื่อนำเงินไปสมทบการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง ขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อันมีองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นต้น ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน  2557 เวลา 09.00 น.     แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน เวลา 15.30 น.      ขบวนองค์ผ้าป่าพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เวลา 16.30 น.      ถวายองค์ผ้าป่า กรรมการฝ่ายสงฆ์                                                                                 พระมารุต โชติปุญโญ                           ... Read more

ผู้บริหาร

20180222 102540 
 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อนุสรณ์เจดีย์

สถิติเยียมชม

1810447
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1628
1583
7072
55193
70677
1810447

Your IP: 54.80.80.77
Server Time: 2018-03-21 18:05:04

เพลงมาร์ชบ้านด้าย

Open in new window

มุมเศรษฐกิจพอเพียง